Ana Sayfa Gündem 17 Eylül 2021 3 Görüntüleme

Uzaktan eğitimde öğrenciler geriledi

Bir buçuk yılın akabinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla pandeminin öğrenciler üzerindeki tesiri de görülebilir hale geldi. uzmanlar; birinci ve orta öğretimdeki öğrencilerin matematik marifetlerinin beş ay, okuma hünerlerinin dört ay gerilediği istikametindeki araştırmaya dikkat çekti.

McKinsey’in yayımladığı raporuna nazaran, ‘tamamlanmamış öğrenme’nin tesirleri okula başladıktan sonra daha çok öne çıktı.

Yüz yüze eğitime geçildiğinde bir üst sınıfa geçen öğrenciler aslında başlamaları gereken sınıf için gereken bilgi ve hünerlere uzaktan eğitimde ulaşamadı. Bilhassa çevrimiçi eğitimdeki fırsat eşitsizliği bu farkı daha belirginleştirdi. Okul sisteminin sunduğu yapı çevrimiçi ortamda makul ölçüde sağlanmaya çalışılsa da bu süreçte toplumsal etkileşimin azalması, bu hünerlerin gelişeceği tabanı kısıtladı.

‘HUZURSUZLUK DUYABİLİRLER, BU HİSLERİNİ FARK ETMEK ÖNEMLİ’

Tekrar yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okula dönüşün vakit alabilecek bir süreç olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her çocuğun ve gencin okula dönmeye hazır oluş seviyesi farklı olabilir. Bu noktada kıyaslama yapmadan, çocuğun ve gencin okula dönmekle ilgili yaşadığı zorluğu anlamak değerli. Ebeveynler, okula dönmenin değerli olduğunu konuşurken, kendi tasa ve kaygılarından bahsetmemeye dikkat etmeli. Okulda neleri yapmayı sevdiklerinden, okula giderken günlerinin nasıl geçtiğinden konuşmak da okula dönüş için cesaretlendirici olabilir. Ebeveynler çocuklarının okula başlamasına dair huzursuzluk duyabilirler, bu hislerini fark etmeleri kıymetli. Çocuklarıyla okula dönüşe dair konuşma yaparken, kendi huzursuzluklarını çocuklarına göstermemeye ihtimam göstermeli. Çocuğun içinde bulunduğu yaş periyoduna nazaran algılaması farklı olacak olsa da ebeveyninin huzursuzluğunu sezen çocuk okula dönmeyi bir tehdit, tehlike üzere görebilir. Bu da okula gitmeye ait isteksizlik yaratabilir. Bu noktada çocuğunun yararını öne koymaya çalışarak, durumu sakinlikle, inanç vererek, cesaretlendirerek ele alabilmek sürecin daha kolay geçmesine yardımcı olabilir. Bu noktada kendileri bu zorlukla nasıl baş etmeye çalışıyorlar, bunlardan çocuklarına bahsederek, onlara model olmaya çalışabilirler.”

McKinsey’in 2021’de yayınladığı rapora vurgu yapan Maçkalı; şunları söyledi:

“Rapora nazaran, birinci ve orta öğretimdeki öğrencilerin matematik marifetlerinin beş ay, okuma marifetlerinin dört ay gerilediği belirtildi. Prowse ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptıkları üniversite öğrencilerinin çevrimiçi eğitime dair tecrübelerine yer verdiği bir öbür araştırmada, yaklaşık yüzde 30’unun uzaktan eğitime geçişte zorlandıkları, daha fazla gerilim deneyimledikleri, izolasyon, yalnızlık, ümitsizlik üzere olumsuz his hallerinin arttığı, motivasyonlarının düştüğünü ortaya kondu. Tüm bu olumsuz etkilenmelerle birlikte üniversite öğrencilerinin de akademik performanslarının düşebileceğini varsayım etmek sıkıntı değil.”

‘AŞIRI GERİLİM UYKU SORUNUNU DOĞURDU’

Uzaktan eğitimde farklılaşan sınıf sisteminden, kısalan ders saatleri, erken biten okul programlarından sonra yine yüz yüze eğitime başlamak pek çok öğrenci için zorluk oluşturabilir. Gerekli olan fizikî uzaklık kuralları, maske takma mecburiliği, aşılanmaya dair farklılaşan tavırlar derken, Mart 2020’de bırakıldığından, epeyce farklı bir ortamla karşı karşıya kalındı.

Amerika, Çin, Avrupa ve Güney Amerika’da Kovid-19’un 6-21 yaşları ortasındaki şahısların ruh sıhhatini nasıl etkilediğine dair yapılan araştırmaların sonuçlarını aktaran Maçkalı; şunları söyledi:

“Rapora nazaran bu yaş aralığındaki şahıslar yaklaşık yüzde 12 ile 48 oranında depresyon ve telaş yaşıyorlarmış. Schwartz ve arkadaşlarının Kanada’da 12-18 yaş ortası okula dönen öğrencilere dair yaptıkları araştırmada, öğrencilerin yüzde 25’inin gerilim seviyelerinin kritik seviyenin üstünde olduğu saptanmış. Bu durumla da alakalı olarak daha çok uyku sorunları, çok uyarılmışlık ve olumsuz duygulanım yaşadıkları belirtilmiş. Çin’de yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte Kovid-19’un üniversite öğrencilerinde yarattığı ruhsal tesirleri inceleyen bir öteki araştırmada (Ren vd, 2021) öğrencilerin depresyon ve dert belirtilerinden mustarip oldukları ortaya çıkmış. 21 ülkede 18 yaş altı küme ile yapılan bir öteki araştırmada (Hillis vd, 2021) bir milyonun üzerinde kişinin ebeveynlerinden ve/ya ona bakım veren büyükanne/babasından en az birini kaybettiği ortaya konmuş. Bu noktada okula dönüş sürecinde yakınlarını kaybeden öğrencilerde isteksizlik, konsantrasyonda zahmet, içe kapanıklık üzere durumlar da gözlenmiş. Bu bakımdan kayıpların işlenmesine alan sağlayacak ve ruhsal dayanıklılığı arttırmaya yönelik psiko-sosyal takviye çalışmalarının planlanması kıymetli.”

Karar

hack forum gaziantep escort gaziantep escort